Skip navigation

កន្លះ ឬមួយភាគពីរ

មួយភាគពីរឬកន្លះ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៦៖ ប្រភាគវិញ

មេរៀនទី៦៖ ប្រភាគ (មួយភាគពីរឬកន្លះ) (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៦៖ ប្រភាគ (មួយភាគពីរឬកន្លះ) (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៦៖ ប្រភាគ (មួយភាគពីរឬកន្លះ) លំហាត់(ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៦៖ ប្រភាគ (មួយភាគពីរឬកន្លះ) លំហាត់(ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ


មេរៀនទី៦៖ ប្រភាគកន្លះឬមួយភាគពីរ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ១៣


មេរៀនទី៦៖ ប្រភាគមួយភាគពីរឬកន្លះលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ទំព័រ១៣


មេរៀនទី៦៖ ហ្វឹកហាត់ប្រភាគមួយភាគពីរ មួយភាគបី មួយភាគបួន
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ទំព័រ១៦


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                               សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៤៥    សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៤៦   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី១៣     

                                           

​  ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី១៦       ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១-២