Skip navigation

ការបូកនិងការគុណ(ចំណោទ)

ការបូកនិងការគុណ( ចំណោទ)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការបូកនិងការគុណ) ចំណោទ(ភាគទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការបូកនិងការគុណ) ចំណោទ(ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                                     
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៣៨        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-២