Skip navigation

លំហាត់

លំហាត់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (លំហាត់)ភាគ០១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (លំហាត់)ភាគ០២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥៖ ការគុណចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់គ្មានត្រាទុក លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ១២


មេរៀនទី៥៖ ការគុណចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់គ្មានត្រាទុក លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ១២


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                      
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៤៤   ​​    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី១២     ​សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-២