Skip navigation

ប្រៀបធៀបទំហំរូបធរណីមាត្រ

ប្រៀបធៀបទំហំរូបធរណីមាត្រ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៤៖ ធរណីមាត្រវិញ

មេរៀនទី១៤ ៖ ធរណីមាត្រ (ការប្រៀបធៀបទំហំរូបធរណីមាត្រ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត ​
សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្ត​សៀមរាប


មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបទំហំរូប ធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្រពីរ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៩


មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបទំហំរូប ធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្រពីរ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៩


មេរៀន៖ ការបង្កើតលំនាំគំរូតាមរូប ប្រើរូបធរណីមាត្រវិមាត្រពីរ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១០


មេរៀន៖ ការបង្កើតលំនាំគំរូតាមរូប ប្រើរូបធរណីមាត្រវិមាត្រពីរ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១០


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                     ​  ​​​​​​​​​​​​​ 

សៀវភៅមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី៩១       ​សៀវភៅមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី៩២                      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី៩  ទំព័រទី១០
         
 ​សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី១-២