Skip navigation

ការរាប់បន្ថែមម្ដង ៥

ការរាប់បន្ថែមម្ដង ៥

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការរាប់បន្ថែមម្ដង ៥) (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការរាប់បន្ថែមម្ដង ៥) (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥៖ការរាប់បន្ថែមម្ដង៥លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៣


មេរៀនទី៥៖ហ្វឹកហាត់ការរាប់បន្ថែមម្ដង៥លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៣


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                    
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៣៥     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី៣      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-២