Skip navigation

លីត្រ

លីត្រ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១០៖ ចំណុះវិញ

មេរៀនទី១០៖ ចំណុះ (លីត្រ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី១០៖ ហ្វឹកហាត់ការប្រៀបធៀបចំណុះ ពេញ ទទេ ច្រើន​ តិច
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ៩


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                               
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៦៥   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី៩      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-៣