Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ ៣ខ្ទង់នឹង ២ខ្ទង់គ្មានត្រាទុក

ការបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់គ្មានត្រាទុក

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ៣ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី១១៖ វិធីបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ (ការបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់នឹង២ខ្ទង់គ្មានត្រាទុក)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលបឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

មេរៀនទី១១៖ការបូកចំនួនគត់មានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុក លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ១៤


មេរៀនទី១១៖ ការបូកចំនួនគត់មានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុក លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ១៤


មេរៀនទី១១៖ ហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួនគត់មានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុក លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ១៥


មេរៀនទី១១៖ ហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួនគត់មានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុក លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ១៥


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                 
​សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៦៩  ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី១៤      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២