Skip navigation

ការធ្វើប្រមាណវិធីបូកចំណុះ ដោយប្រើខ្នាតលីត្រ

ការធ្វើប្រមាណវិធីបូកចំណុះដោយប្រើខ្នាតលីត្រ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១០៖ ចំណុះវិញ

មេរៀនទី១០៖ ចំណុះ (ការធ្វើប្រមាណវិធីបូកចំណុះដោយប្រើខ្នាតលីត្រ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី១០៖ ហ្វឹកហាត់ការដោះស្រាយចំណោទដោយប្រើខ្នាតលីត្រ
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ១២


មេរៀនទី១០៖ រំឭឹកការបូកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុក លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ១៣


មេរៀនទី១០៖ រំឭឹកការបូកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុក លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ១៣


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                 
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៦៦  ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី១២    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-៣