Skip navigation

ប្រដាប់វាស់ប្រវែង

ប្រដាប់វាស់ប្រវែង

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៨៖ ប្រវែងវិញ

មេរៀនទី៨៖ ការវាស់ប្រវែងដោយប្រើជំហ៊ាន
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រ១


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖              

                                                     
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៥៧       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី១      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១-៣