Skip navigation

ការគូររូបធរណីមាត្រមាន វិមាត្របី(ប្រលេពីប៉ែតកែង)

ការគូររូបធរណីមាត្រមាន វិមាត្របី (ប្រលេពីប៉ែតកែង)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៤៖ ធរណីមាត្រវិញ

មេរៀនទី១៤ ៖ ការគូររូបធរណីមាត្រមានវិមាត្របីរ (ប្រលេពីប៉ែតកែង)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត ​
សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្ត​សៀមរាប


មេរៀន៖ ប្រលេពីប៉ែតកែង លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១៤


មេរៀន៖ ប្រលេពីប៉ែតកែង លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១៤


មេរៀន៖ ប្រលេពីប៉ែតកែង លំហាត់ទី៣
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១៤


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖​​​​​​​​​​​​​​​​   

                                                                   
  សៀវភៅមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី៩៣   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១៤      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១៦     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៤