Skip navigation

អាននិងសរសេរចំនួនពី១ដល់៩ ជាលេខសកល(លំហាត់)

អាន និងសេសេរចំនួនពី១ ដល់ ៩ ជាលេខសកល(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

មេរៀន១៖ ចំនួនដល់១០០០ (អាន និងសេសេរចំនួនពី១ ដល់ ៩ ជាលេខសកល)លំហាត់
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

មេរៀន៖ ការផ្គូផ្គងលេខខ្មែរ ទៅនឹងលេខសកល លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១២

មេរៀន៖ ការផ្គូផ្គងលេខខ្មែរ ទៅនឹងលេខសកល លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១២

មេរៀន៖ ការសរសេរលេខខ្មែរ និងលេខសកល លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៣

មេរៀន៖ ការសរសេរលេខខ្មែរ និងលេខសកល លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៣

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                           
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី៨  ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១២ និង ទំព័រទី១៣    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១