Skip navigation

អាននិងសរសេរចំនួនពី១ដល់៩ ជាលេខសកល(លំហាត់)

អាន និងសេសេរចំនួនពី១ ដល់ ៩ ជាលេខសកល(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

មេរៀន១៖ ចំនួនដល់១០០០ (អាន និងសេសេរចំនួនពី១ ដល់ ៩ ជាលេខសកល)លំហាត់
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                     
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី៨       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១២  ​     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២