Skip navigation

លក្ខណៈត្រឡប់នៃវិធីគុណ

លក្ខណៈត្រឡប់នៃវិធីគុណ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (លក្ខណៈត្រឡប់នៃវិធីគុណ)ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (លក្ខណៈត្រឡប់នៃវិធីគុណ)ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥៖ លក្ខណៈត្រឡប់នៃ វិធីគុណ
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៨


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                   ​
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៤១      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី៨     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១