Skip navigation

រៀបលំដាប់ចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ពីតូចទៅធំ និងពីធំទៅតូច

រៀបលំដាប់ចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ពីតូចទៅធំ និងពីធំទៅតូច

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី២៖ ការប្រៀប ធៀបចំនួនវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖        

         ​​​                           
ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៩       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២