Skip navigation

លំនាំគំរូតាមរូប (លំហាត់)

លំនាំគំរូតាមរូប (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូវិញ

មេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូ(លំនាំគំរូតាមរូប)(លំហាត់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

    ​​                                  
សៀវភៅមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១០៨        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១-២