Skip navigation

តម្លៃលេខតាមខ្ទង់(លំហាត់)

តម្លៃលេខតាមខ្ទង់(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

មេរៀន១៖ ចំនួន១០០០ (តម្លៃលេខតាមខ្ទង់)លំហាត់
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                           
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី៦      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២