Skip navigation

ការប្រមូលទិន្នន័យពីប្រភពមួយ

ការប្រមូលទិន្នន័យពីប្រភពមួយ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៦៖ ទិន្នន័យវិញ

មេរៀនទី១៦ ៖ ទិន្នន័យ (ការប្រមួលទិន្នន័យពីប្រភពមួយ)​
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខណា
សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ


មេរៀន៖ ការប្រមូលនិងបកស្រាយទិន្នន័យពីប្រភពមួយ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២៧


មេរៀន៖ ការប្រមូលនិងបកស្រាយទិន្នន័យពីប្រភពមួយ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២៧


មេរៀន៖ ការប្រមូលនិងបកស្រាយទិន្នន័យពីប្រភពមួយ
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២៨


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​   

        ​​​                                                                        ​​​     
សៀវភៅមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១០៣      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២៧ ​​​​     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី២៨ ​​​​     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១-២