Skip navigation

មើលតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ដើម្បីកំណត់ចំនួនដែលធំជាង

មើលតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ដើម្បីកំណត់ចំនួនដែលធំជាង

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី២៖ ការប្រៀប ធៀបចំនួនវិញ

មេរៀន១៖ មេរៀនទី២ ៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន(មើលតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ដើម្បីកំណត់ចំនួនដែលធំជាង)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាម

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនគត់ដោយប្រើសញ្ញាតូចជាង ធំជាងឬស្មើ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៧

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនគត់ដោយប្រើសញ្ញាតូចជាង ធំជាងឬស្មើ លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៧

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                                       
 ​សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី១៣      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី១៧      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២