Skip navigation

វិធីចែកគ្មានសំណល់ (លំហាត់)

វិធីចែកគ្មានសំណល់(លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៧៖ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (វិធីចែកគ្មានសំណល់)លំហាត់ (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (វិធីចែកគ្មានសំណល់)លំហាត់ (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៧៖ ការធ្វើប្រមាណវិធីចែកដោយគ្មានសំណល់
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ២១


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៥៥    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី២១       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២