Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ ៣ខ្ទង់នឹង ៣ខ្ទង់គ្មានត្រាទុក

ការបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់នឹង៣ខ្ទង់គ្មានត្រាទុក

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ៣ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី១១៖ វិធីបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ (ការបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់នឹង៣ខ្ទង់គ្មានត្រាទុក)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត
មកពីសាលបឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួនគត់មានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង៣ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុក លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ១៦

មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួនគត់មានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង៣ខ្ទង់ដោយគ្មានត្រាទុក លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ១៦

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                              ​​​​​​​​​​​​​                         ​     សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៧១    ​ សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៧២     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី១៤​​     

       
សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២