Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយ មានត្រាទុក

ការបូកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយ មានត្រាទុក

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកចំនួន មានលេខ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៣៖ការបូកចំនួនគត់មានលេខ២ខ្ទង់នឹង១ខ្ទង់ដោយមានត្រាទុក
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រ២៧


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖        

                               
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២៣      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី២៧