Skip navigation

ការគុណនឹង០

ការគុណនិង០

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ វិធីគុណ វិញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការគុណនិង០) (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥ វិធីគុណ (ការគុណនិង០) (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៥៖ ការគុណមួយចំនួននឹង០
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រ៩


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                 
 ​សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៤១     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី៩     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១