Skip navigation

ការអាន និងសរសេរចំនួនដល់ ១០០០ (ការអាន និងសរសេរចំនួនគត់ជាពាក្យពី១០ដល់១០០)

ការអាន​ និងសរសេរចំនួនដល់១០០០ (ការអាន និងសរសេរចំនួនគត់ជាពាក្យពី១០ដល់១០០)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ទំហំវិញ

​ ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                                  
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី១       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន១ ទំព័រទី៧      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២