Skip navigation

លំនាំគំរូតាមទំហំ

លំនាំគំរូតាមទំហំ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូវិញ

មេរៀនទី១៧៖ លំនាំគំរូ(លំនាំគំរូតាមទំហំ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                       
 ​សៀវភៅមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១០៧       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១-២