Skip navigation

ការដកចំនួនមានលេខ ៣ខ្ទង់នឹង ៣ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី

ការដកចំនួនមានលេខ ៣ខ្ទង់នឹង៣ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១២៖ វិធីដកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់នឹង ២ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី១២ ៖ វិធីបូកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់ (ការដកចំនួនមានលេខ៣ខ្ទង់និង៣ខ្ទង់ ដោយមានខ្ចី)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត ​
សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្ត​សៀមរាប


មេរៀន៖ការដកចំនួនគត់មានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង៣ខ្ទង់ ដោយមានខ្ចី
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២៧


មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការដកចំនួនគត់មានលេខ៣ខ្ទង់ នឹង៣ខ្ទង់ ដោយមានខ្ចី
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន៣ទំព័រ២៨


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                                              ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

សៀវភៅមេរៀនទី១២ ទំព័រទី៨៣   ​​    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី២៧       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៣ ទំព័រទី២៨                         

     
សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១២ ទំព័រទី១-២