Skip navigation

មួយភាគបួន

មួយភាគបួន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៦៖ ប្រភាគវិញ

មេរៀនទី៦៖ ប្រភាគ (មួយភាគបួន) (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៦៖ ប្រភាគ (មួយភាគបួន) (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៦៖ ប្រភាគ (មួយភាគបួន)លំហាត់ (ភាគ០១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៦៖ ប្រភាគ (មួយភាគបួន)លំហាត់ (ភាគ០២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៦៖ ប្រភាគមួយភាគបួលលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ទំព័រ១៥


មេរៀនទី៦៖ ប្រភាគមួយភាគបួនលលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ទំព័រ១៥


មេរៀនទី៦៖ ហ្វឹកហាត់ប្រភាគមួយភាគពីរ មួយភាគបី មួយភាគបួន
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២ទំព័រ១៦


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                              សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៤៧      សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៤៨      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី១៥      

                                     

ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី១៦    សន្លឹកកិច្ចការមរៀនទី៦ទំព័រទី១-២