Skip navigation

ការគូររូបធរណីមាត្រមាន វិមាត្របី(គូប)

ការគូររូបធរណីមាត្រមាន វិមាត្របី (គូប)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៤៖ ធរណីមាត្រវិញ

មេរៀនទី១៤ ៖ ធរណីមាត្រ (គូររូបធរណីមាត្រមានវិមាត្របីរ) (គូប)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ទឹម សាយ័ន្ត ​
សាលា​បឋមសិក្សាចំបក់ហែ ស្រុកពួក ខេត្ត​សៀមរាប


មេរៀន៖ គូប លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១១


មេរៀន៖ គូប លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១១


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖​       

                                                                 
  ​សៀវភៅមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី៩៣     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១១     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន៤ ទំព័រទី១២       សន្លឹកកិច្ចការទំព័រទី១-២