Skip navigation

ការរំលែកវត្ថុជាចំណែកស្មើគ្នា

ការរំលែកវត្ថុជាចំណែកស្មើគ្នា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៧៖ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (ការរំលែកវត្ថុជាចំណែកស្មើគ្នា)ភាគ០១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក (ការរំលែកវត្ថុជាចំណែកស្មើគ្នា) ភាគ០២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ

មេរៀនទី៧៖ ការរំលែកវត្ថុជាចំណែកស្មើគ្នា
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតន២នាទំព័រ១៧


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖   

                                                   
 សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៤៩   ​​  ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតន២ ទំព័រទី១៧      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២