Skip navigation

ការប្រើពាក្យមួយចំនួនបញ្ជាក់ពីឱកាស (លំហាត់)

ការប្រើពាក្យមួយចំនួនបញ្ជាក់ពីឱកាស (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៣៖ ក្រាបរូបភាព លំនាំគំរូ ឱកាសវិញ

មេរៀនទី១៣៖ ក្រាបរូបភាពលំនាំគំរូឳកាស (ការប្រើពាក្យមួយចំនួនបញ្ជាក់ពីឳកាស) (លំហាត់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                              

សៀវភៅមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី១០៨          សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី១-៣