Skip navigation

ការប្រៀបធៀបចំណុះ (លំហាត់)

ការប្រៀបធៀបចំណុះ (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះវិញ

មេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះ (ការបៀបធៀបចំណុះ) (លំហាត់) (ម៉ោងទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


មេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះ (ការបៀបធៀបចំណុះ) (លំហាត់) (ម៉ោងទី២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                       

សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៥៣      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២