Skip navigation

ទំនាក់ទំនងរវាងលីត្រ និងមីលីលីត្រ

ទំនាក់ទំនងរវាងលីត្រ និងមីលីលីត្រ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះវិញ

មេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះ (ទំនាក់ទំនងរវាងលីត្រ និងមិល្លីលីត្រ) (ម៉ោងទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


មេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះ​ទំនាក់ទនងរវាងលីត្រ និងមិលី្លលីត្រ (ម៉ោ​ងទី​២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                             

សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៥៤       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២