Skip navigation

ការបង្កើតចំណោទ

ការបង្កើតចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៩៖ វិធីគុណវិញ

មេរៀនទី៩៖ វិធីគុណ (រៀនសារឡើងវិញ) ការបង្កើតចំណោទ និងដោះស្រាយចំណោទ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                              

 សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៦៧      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១-២