Skip navigation

ការប៉ាន់ស្មានប្រវែង

ប្រវែង​​ (ការប៉ាន់ស្មានប្រវែង)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៥៖ ប្រវែងវិញ

មេរៀនទី៥៖ ប្រវែង​​ (ការប៉ាន់ស្មានប្រវែង)​ ម៉ោ​ងទី​១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

មេរៀនទី៥៖ ប្រវែង​​ (ការប៉ាន់ស្មានប្រវែង)​ ម៉ោ​ងទី​២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                           

សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី៣៥      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១