Skip navigation

ការប្រៀបធៀបចំណុះ

ការប្រៀបធៀបចំណុះ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះវិញ

មេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះ (ការបៀបធៀបចំណុះ) (ម៉ោងទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


មេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះ (ការបៀបធៀបចំណុះ) (ម៉ោងទី២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                  

សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៥៣       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២