Skip navigation

ធរណីមាត្រ (ការបង្កើតរូបធរណីមាត្រមានវិមាត្រ៣) (លំហាត់)(គូប)

ការបង្កើតរូបធរណីមាត្រមានវិមាត្របី (លំហាត់)(គូប)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១០៖ ធរណីមាត្រវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                           

សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៨៤      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-២