Skip navigation

ធរណីមាត្រ (ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង) (លំហាត់)

ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១០៖ ធរណីមាត្រវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                       

សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៨៣      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-២