Skip navigation

ធរណីមាត្រ(ការេ) (លំហាត់)

ចតុកោណ (ការេ ) (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១០៖ ធរណីមាត្រវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

       ​​                                     

សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៧៨        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-២