Skip navigation

ការបូកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ និងលេខ៣ខ្ទង់មានត្រាទុក

វិធីបូក (ការបូកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ និងលេខ៣ខ្ទង់មានត្រាទុក)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកវិញ

មេរៀនទី៣៖ វិធីបូក (ការបូកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ និងលេខ៣ខ្ទង់មានត្រាទុក)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                              

សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២៣     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២