Skip navigation

ការបង្កើតចំណោទ

វិធីបូក (ការបង្កើតចំណោទ)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣៖ វិធីបូកវិញ

មេរៀនទី៣៖ ​​ វិធីបូក (ការបង្កើតចំណោទ) ម៉ោ​ងទី​១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


មេរៀនទី៣៖ ​​ វិធីបូក (ការបង្កើតចំណោទ) ម៉ោ​ងទី​២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                               

សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី២៨       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២