Skip navigation

ចំនួនចែកដាច់នឹង៥

ចំនួនចែកដាច់នឹង៥

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី១១ ៖ វិធីចែក(ចំនួនចែកដាច់និង៥)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី​
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                     

សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៩៧     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២