Skip navigation

មួយចំនួនចែកដាច់នឹងមួយចំនួនទៀត

វិធីចែក (មួយចំនួនចែកដាច់និងមួយចំនួនទៀត)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី១១៖ វិធីចែក (មួយចំនួនចែកដាច់និងមួយចំនួនទៀត)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                                       

សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៩៦      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២