Skip navigation

ការចែកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ នឹង១ខ្ទង់គ្មានសំណល់

វិធីចែក (ការចែកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ និង១ខ្ទង់គ្មានសំណល់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី១១៖ វិធីចែក (ការចែកចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ និង១ខ្ទង់គ្មានសំណល់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                        

សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៨៦       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២