Skip navigation

ទំនាក់ទំនងរវាងវិធីបូក និងវិធីដក (លំហាត់)

ទំនាក់ទំនងរវាងវិធីបូក និងវិធីដក (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៦៖ វិធីដកវិញ

មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ទំនាក់ទំនងរវាងវិធីបូក និងវិធីដក) (លំហាត់) (ម៉ោងទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ចន សុទ្ធាវី
សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនទួលសុភាឃួន ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ


មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ទំនាក់ទំនងរវាងវិធីបូក និងវិធីដក) (លំហាត់) (ម៉ោងទី២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ចន សុទ្ធាវី
សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនទួលសុភាឃួន ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                

សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៥០      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១-២