Skip navigation

ការវាស់ចំណុះជាលីត្រ

ការវាស់ចំណុះជាលីត្រ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះវិញ

មេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះ (ការវាស់ចំណុះជាលីត្រ) (ម៉ោងទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


មេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះ (ការវាស់ចំណុះជាលីត្រ) (ម៉ោងទី២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                            

សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៥១      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧ ទំព័រទី១-២