Skip navigation

ធរណីមាត្រ (ការបង្កើតរូបធរណីមាត្រមានវិមាត្រ៣) (ប្រលេពីប៉ែតកែង)

ធរណីមាត្រ (ការបង្កើតរូបធរណីមាត្រមានវិមាត្របី) (ប្រលេពីប៉ែតកែង)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១០៖ ធរណីមាត្រវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                      

សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៨៤       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-២