Skip navigation

ការរៀបលំដាប់ចំនួន (លំហាត់)

ចំនួនដល់ ១០០០០ (ការរៀបលំដាប់ចំនួន) (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១៖ ចំនួនដល់ ១០០០០វិញ

មេរៀនទី១៖ ចំនួនដល់ ១០០០០ (ការរៀបលំដាប់ចំនួន) (លំហាត់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                         

សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី៧      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២