Skip navigation

តារាងមេគុណ៦, ៧, ៨, ៩ និង១០

តារាងមេគុណ៦, ៧, ៨, ៩ និង១០

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៩៖ វិធីគុណវិញ

មេរៀនទី៩ ៖ វិធីគុណ(តារាងមេគុណ ៦៧៨៩ និង១០)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                

សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៦៦      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១-២