Skip navigation

ការគុណចំនួនមានលេខ១ខ្ទង់ និងចំនួនមានលេខសូន្យខាងចុង

ការគុណចំនួនមានលេខ១ខ្ទង់ និងចំនួនមានលេខសូន្យខាងចុង

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៩៖ វិធីគុណវិញ

មេរៀនទី៩ ៖ វិធីគុណ(ការគុណចំនួនមានលេខ១ខ្ទង់ និងចំនួនមានលេខសូន្យចុង))
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                    

សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៦៨