Skip navigation

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ផលចែក

វិធីចែក (ការផ្ទៀងផ្ទាត់ផលចែក)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១១៖ វិធីចែកវិញ

មេរៀនទី១១៖ វិធីចែក (ការផ្ទៀងផ្ទាត់ផលចែក)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                      

សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៩៥      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-២