Skip navigation

តារាងមេគុណ៦, ៧, ៨, ៩ និង១០ (លំហាត់)

តារាងមេគុណ៦, ៧, ៨, ៩ និង១០ (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៩៖ វិធីគុណវិញ

មេរៀនទី៩៖ វិធីគុណ (រៀនសាឡើងវិញ) តារាងមេគុណ 6 7 8 9 និង10 (លំហាត់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម វណ្ណនី
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                            

សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៦៦      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១-២