Skip navigation

ការប្ដូរខ្នាតទម្ងន់ពីគីឡូក្រាមទៅក្រាម និងពីក្រាម ទៅគីឡូក្រាម (លំហាត់)

ការប្ដូរខ្នាតទម្ងន់ពីគីឡូក្រាមទៅក្រាម និងពីក្រាម ទៅគីឡូក្រាម (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី២៖​ ទម្ងន់វិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                             

សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី១៤     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២